Vergoeding eigen vervoer

Reist u met eigen vervoer van en naar uw werk? Dan komt u in aanmerking voor een vaste of incidentele reisvergoeding woon-werkverkeer. Welke vergoeding u krijgt, hangt af van uw reispatroon en vervoermiddel.

Vaste vergoeding

Bij een ‘vast reispatroon’ ontvangt u uw reiskostenvergoeding in de vorm van een vast bedrag per maand. U heeft een vast reispatroon als u per jaar op minimaal 128 dagen naar uw vaste werkplek reist en dit gemiddeld 5 dagen of meer per week doet.

Reist u minder dagen per week, bijvoorbeeld omdat u parttime werkt, dan geldt een evenredig lager aantal dagen. Ook als u gedurende het jaar in dienst treedt of uit dienst gaat, wordt het aantal dagen naar evenredigheid verlaagd.

Voorbeeld
U reist 3 dagen per week naar uw werk. Om in aanmerking te komen voor de vaste reiskostenvergoeding, moet u op minimaal 3/5 x 128 = 76 dagen per jaar naar uw vaste werkplek reizen.

Kilometervergoeding

U krijgt een vergoeding per kilometer. De hoogte van uw kilometervergoeding hangt af van uw vervoermiddel. Reist u met een eigen motorvoertuig of brommer? Dan hangt de hoogte van uw kilometervergoeding ook af van de vraag of uw werkplek wel of niet ‘doelmatig bereikbaar’ is met het openbaar vervoer.

km-vergoeding
Wel doelmatig bereikbaar met OV: € 0,07
Niet doelmatig bereikbaar met OV:

€ 0,20

Gaat u met de fiets naar uw werk? Dan komt u in aanmerking voor een hoge kilometervergoeding van 0,20 euro per kilometer (2019) voor woon-werkverkeer.

Berekening vaste vergoeding

Voor de berekening van uw vaste maandelijkse vergoeding gebruikt uw werkgever een formule. Hierbij wordt uitgegaan van 214 reisdagen per jaar naar uw werk bij een 5-daagse werkweek. Reist u minder dan 5 dagen per week of heeft u een tweewekelijks rooster met een verschillend aantal dagen per week? Dan wordt daarmee rekening gehouden.

De rekenformule is:

Enkele reisafstand x 2 x 214 dagen x kilometervergoeding (0,07 of 0,20 euro) x (aantal reisdagen per week/5) / gedeeld door 12 maanden

Voorbeeld 1
Uw enkele reisafstand is 25 kilometer. U reist met de auto, omdat uw werkplek niet doelmatig met het openbaar vervoer bereikbaar is. U krijgt dan een kilometervergoeding van 0,20 euro. U reist 4 dagen per week naar uw werk.

U krijgt dan maandelijks: 25 x 2 x 214 x 0,20 x (4/5) gedeeld door 12 = 142,66 euro.

Voorbeeld 2
Uw enkele reisafstand is 20 kilometer. U reist met de auto. U krijgt dan een kilometervergoeding van 0,07 euro. U reist de ene week 4 dagen en de andere week 5 dagen per week naar uw werk. Dan heeft u recht op een vaste maandelijkse vergoeding van 4,5 dag per week.

U krijgt dan maandelijks: 20 x 2 x 214 x 0,07 x (4,5/5) gedeeld door 12 = 44,94 euro.

Incidentele vergoeding

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een vaste vergoeding dan is er sprake van een ‘wisselend reispatroon’. U ontvangt dan geen vaste vergoeding maar een incidentele vergoeding op dagbasis. U declareert uw reiskosten dan eenmaal per maand.

De rekenformule voor de incidentele vergoeding is als volgt:
Enkele reisafstand x 2 x kilometervergoeding (0,07 of 0,20 euro)

Maximale vergoedingen

Zowel de incidentele dagvergoeding als de vaste maandelijkse vergoeding is aan een maximum gebonden.

De maximale dagvergoeding bedraagt:

 • bij de hoge kilometervergoeding van 0,20 euro:
  22,47 euro (2019) en 21,59 euro (2018)
 • bij de lage kilometervergoeding van 0,07 euro:
  3,33 euro (2019) en 3,20 euro (2018)

De maximale maandvergoeding bedraagt:

 • bij de hoge kilometervergoeding van 0,20 euro:
  (reisdagen per week/5) x 400,78 euro per maand (2019) en 385,01 euro (2018)
 • bij de lage kilometervergoeding van 0,07 euro:
  (reisdagen per week/5) x 59,35 euro per maand (2019) en 57,02 euro (2018)

Voorbeeld
U gaat 4 dagen per week met de auto naar uw werk, omdat uw werkplek niet doelmatig met het openbaar vervoer bereikbaar is. U kunt dan een maximumvergoeding krijgen van 320,62 euro (4/5 x 400,78).

Let op! Als u een vergoeding ontvangt voor het gebruik van eigen vervoer, dan kunt u de mobiliteitskaart niet gebruiken voor woon-werkverkeer. Als u de mobiliteitskaart gebruikt voor uw woon-werkverkeer, dan kunt u geen vergoeding aanvragen voor eigen vervoer.