Lage of hoge kilometervergoeding?

Krijgt u een vaste of incidentele reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer? Dan hangt de hoogte van uw kilometervergoeding af van de bereikbaarheid van uw werkplek met het openbaar vervoer.

Hoge kilometervergoeding

Als uw werkgever vindt dat uw werkplek ‘niet doelmatig’ met het openbaar vervoer bereikbaar is, krijgt u een hoge kilometervergoeding van 0,20 euro per kilometer (2019). Uw woonadres en het vervoermiddel waarmee u reist in plaats van openbaar vervoer, spelen hierbij geen rol.

In de volgende situaties is uw werkplek in ieder geval niet doelmatig met het openbaar vervoer bereikbaar:

  • Uw bedrijfsarts oordeelt dat u om medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen.
  • De loopafstand tussen uw werkplek en de dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer is meer dan 1 kilometer.
  • Het openbaar vervoer stopt maximaal 1 keer per uur bij de halte bij uw werkplek, zowel bij aanvang als na afloop van uw werkdag.
  • Uw persoonlijke veiligheid komt in gevaar door de ligging van uw werkplek.
  • De reistijd van uw woning naar uw werkplek met het openbaar vervoer bedraagt 2 uur of meer. En uw reistijd met behulp van eigen vervoer is minimaal 45 minuten minder. De berekening van de reistijd die u bespaart, gaat op de volgende manier:
    • De reistijd met eigen vervoer moet worden berekend met behulp van de ANWB routeplanner. Dit is het geselecteerde systeem voor de rijksdienst om uw reistijd te berekenen.
    • De reistijd met het openbaar vervoer wordt vastgesteld op basis van de meest geschikte route met de kortste reisduur (zie ook de site 9292.nl). Voor de berekening van de (te besparen) reistijd met uw eigen vervoer moet u de route kiezen met de minste reistijd.

Ook in andere gevallen kan uw werkgever besluiten dat uw werkplek niet goed met het openbaar vervoer bereikbaar is.

Lage kilometervergoeding

Kunt u volgens uw werkgever doelmatig met het openbaar vervoer naar uw werkplek reizen, maar gaat u met de auto? Dan ontvangt u een lagere kilometervergoeding van 0,07 euro per kilometer (2019).

Meer informatie over de berekening van uw reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vindt u bij het onderwerp Vergoeding eigen vervoer.

Met de fiets naar uw werk

Gaat u met de fiets naar uw werk, terwijl uw werkplek wel doelmatig met het openbaar vervoer bereikbaar is? Dan ontvangt u de hoge kilometervergoeding van 0,20 euro per kilometer (2019), als u de totale afstand tussen uw woning en uw werkplek met de fiets aflegt.