Bijzondere situaties woon-werkverkeer

Naast uw gebruikelijke reiskostenvergoeding kunt u in een aantal bijzondere situaties in aanmerking komen voor een (extra) tegemoetkoming in de kosten voor uw woon-werkverkeer.

Samen reizen

Reist u met iemand mee die met zijn eigen vervoermiddel naar het werk gaat? Dan krijgt u hiervoor de gebruikelijke reiskostenvergoeding. Dat u samen reist, heeft geen invloed op de hoogte van uw reiskostenvergoeding.

Reorganisatie of herplaatsing

Moet u vanwege een reorganisatie verder reizen voor uw woon-werkverkeer? Of neemt uw reistijd toe vanwege een herplaatsing? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie voor uw toegenomen woon-werkverkeer. Zie voor meer informatie: Van werk naar werk beleid

Verhuisplicht

Heeft u een verhuisplicht, maar bent u nog niet verhuisd? Dan geldt het volgende voor uw woon-werkverkeer: Als u dagelijks heen en weer kunt reizen tussen uw woning en uw (nieuwe) werkplek, ontvangt u de gebruikelijke vergoeding voor woon-werkverkeer. Vindt uw werkgever dat dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door de grote afstand, dan komt u in aanmerking voor de volgende vergoedingen:

  • een vergoeding voor de pensionkosten bij logies in of nabij uw (nieuwe) standplaats. Als u alleen woont, krijgt u een vergoeding van 60% van de redelijk geachte pensionkosten. Bij een meerpersoonshuishouden ontvangt u 90%.
  • de normale vergoeding voor woon-werkverkeer voor de afstand tussen het pension en uw werkplek.
  • eenmaal per week een vergoeding van de reiskosten naar uw woning. Neemt u de trein, dan krijgt u een vergoeding voor de 2e klas. Als u met eigen vervoer reist, ontvangt u 0,09 euro per kilometer.

Deze vergoedingen gelden telkens voor 6 maanden en voor ten hoogste 2 jaar.

Let op! Heeft u een mobiliteitskaart? Dan kunt u deze ook in deze situatie gebruiken voor uw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.