Aanvullende reiskostenvergoeding

Ontvangt u een lage kilometervergoeding van uw werkgever voor woon-werkverkeer? Dan wordt in november (een deel van) uw eindejaarsuitkering en zo nodig een deel van uw salaris via de IKAP-regeling omgeruild voor een extra belastingvrije vergoeding van uw reiskosten. Tenzij u heeft aangegeven geen aanvullende vergoeding te willen ontvangen.

Fiscaal vrije ruimte bij lage kilometervergoeding

De lage kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bij gebruik van een eigen vervoermiddel bedraagt 0,07 euro (2019). Dit is minder dan het bedrag per kilometer dat een werkgever belastingvrij mag betalen en dat door de Belastingdienst is vastgesteld op 0,19 euro per kilometer (2019). Het verschil tussen die 0,19 euro en uw vergoeding wordt de ’fiscaal vrije ruimte’ genoemd. Deze fiscaal vrije ruimte wordt benut als aanvullende vergoeding woon-werkverkeer via de IKAP-regeling.

Daarnaast kunt u een aanvullende belastingvrije vergoeding van 0,19 euro krijgen. Deze aanvullende vergoeding is voor de kilometers woon-werkverkeer waarvoor u niet de gebruikelijke kilometervergoeding heeft ontvangen vanwege het geldende maximumbedrag. Zie ook de rekenvoorbeelden op deze pagina.

Let op! Meer informatie over mogelijke gevolgen voor uw inkomen, leest u bij Gevolgen IKAP.

Aanvullende vergoeding bij hoge kilometervergoeding

Sinds 1 januari 2015 is bij de hoge kilometervergoeding geen sprake van 'fiscaal vrije ruimte'. Wel kunt u een aanvullende belastingvrije vergoeding van 0,19 euro krijgen. Deze aanvullende vergoeding is voor de kilometers woon-werkverkeer waarvoor u niet de gebruikelijke kilometervergoeding heeft ontvangen vanwege het geldende maximumbedrag. Zie ook de rekenvoorbeelden op deze pagina.

Berekening aanvullende vergoeding

Uw aanvullende vergoeding voor woon-werkverkeer wordt als volgt vastgesteld. Voor de netto-uitbetaling van de fiscale ruimte wordt eerst de bron eindejaarsuitkering gebruikt. Is de eindejaarsuitkering niet toereikend? Dan zal ook het salaris over de maand november worden ingezet.

Uw aanvullende vergoeding berekent u met de volgende rekenformule: 

  1. enkele reisafstand x 2 x 214 dagen x kilometervergoeding (0,07) x (reisdagen per week/5) = uitkomst 1
  2. enkele reisafstand x 2 x 214 dagen x kilometervergoeding (0,19 euro) x (reisdagen per week/5) = uitkomst 2
  3. uitkomst 2 – uitkomst 1 = uw aanvullende vergoeding

Voorbeeld 1
Uw enkele reisafstand is 20 kilometer. U reist 5 dagen per week met de auto, terwijl er openbaar vervoer beschikbaar is en ontvangt daarom de lage kilometervergoeding van 0,07 euro.

Uw vergoeding voor woon-werkverkeer per maand is:
20 x 2 x 214 x 0,07 euro x 5/5 = 599,20 euro / 12 = 49,93 euro

Door gebruikmaking van de fiscaal vrije ruimte wordt dit:
20 x 2 x 214 x 0,19 euro x 5/5 = 1626,40 euro / 12 = 135,53 euro

De aanvullende vergoeding bedraagt dan: 85,60 euro (135,53 euro - 49,93 euro).

Voorbeeld 2
Uw enkele reisafstand is 30 kilometer. U reist 5 dagen per week met de auto, terwijl er openbaar vervoer beschikbaar is en ontvangt daarom de lage kilometervergoeding van 0,07 euro.

Uw vergoeding voor woon-werkverkeer per maand is:
30 x 2 x 214 x 0,07 euro x 5/5 = 898,80 euro/12 = 74,90 euro maar maximumvergoeding is 59,35 euro per maand.

Door gebruikmaking van de fiscaal vrije ruimte wordt dit:
30 x 2 x 214 x 0,19 euro x 5/5 = 2439,60 euro/12 = 203,30 euro

De aanvullende vergoeding bedraagt dan: 143,95 euro (203,30 euro – 59,35 euro).

Voorbeeld 3
Uw enkele reisafstand is 65 kilometer. U reist 5 dagen per week met de auto omdat er geen doelmatig openbaar vervoer beschikbaar is en ontvangt daarom de hoge vergoeding van 0,20 euro.

Uw vergoeding voor woon-werkverkeer per maand is:
65 x 2 x 214 x 0,20 euro x 5/5 = 5564 euro/12 = 463,67 euro maar gemaximeerd op 400,78 euro.

Door gebruikmaking van de fiscaal vrije ruimte wordt dit:
65 x 2 x 214 x 0,19 euro x 5/5 = 5285,80 euro/12 = 440,48 euro

De aanvullende vergoeding bedraagt dan 39,70 euro (440,48 euro – 400,78 euro).

Let op! Uw fiscaal vrije ruimte kan beperkt zijn doordat u voor dienstreizen de hoge kilometervergoeding (0,37 euro per kilometer) heeft ontvangen.

Automatisch uitbetaald

P-Direkt betaalt de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer automatisch uit aan rijksambtenaren die hier recht op hebben. Dit geldt voor alle ministeries en andere rijksonderdelen die gebruikmaken van het P-Direktportaal.

Wit u geen gebruikmaken van de aanvullende vergoeding? Dan kunt u dat aangeven via het formulier 'Aanvullende vergoeding woon-werkverkeer'. U vindt dit formulier in het P-Direkportaal onder: Financiën > IKAP > Aanvullende vergoeding woon-werkverkeer.