Woon-werkverkeer - situatie vóór 01-01-2020

Reizen van en naar uw werk brengt kosten met zich mee. U kunt een tegemoetkoming in de kosten voor uw woon-werkverkeer krijgen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer? Dan kunt u gebruikmaken van de Mobiliteitskaart Rijksoverheid. Met deze OV-chipkaart van het Rijk kunt u van en naar uw werk reizen met trein (2e klas), bus, tram, metro of boot. Daarnaast kunt u de kaart gebruiken voor binnenlandse dienstreizen.

Let op! Het is niet toegestaan om de mobiliteitskaart te gebruiken voor privéreizen.

Vergoeding voor- en/of natraject

Reist u naar een opstapplaats voor het openbaar vervoer die meer dan 1 kilometer van uw woning en/of werkplek ligt? Dan heeft u recht op een extra vergoeding voor dit deel van het traject.

Eigen vervoer

Reist u met uw eigen vervoermiddel van en naar uw werk? Dan komt u in aanmerking voor een vaste of incidentele reiskostenvergoeding. Deze vergoeding geldt zowel voor motorvoertuigen als voor (brom)fietsers

Hoogte vergoeding

De hoogte van uw vergoeding hangt af van:

Reisafstand berekenen

U berekent de reisafstand tussen uw woning en werkplek met de AND-routeplanner op Rijksportaal Personeel als u hier toegang tot heeft.

Stopzetten

Neemt u levensloopverlof op? Dan stopt uw vaste vergoeding tijdens deze verlofperiode. Als u om een andere reden langere tijd afwezig bent, wordt uw vaste vergoeding na 6 weken gestopt

Aanvullende vergoeding

U kunt soms een extra belastingvrije reiskosten vergoeding krijgen. De aanvullende vergoeding op grond van de IKAP-regeling wordt berekend over het verschil tussen de lage kilometervergoeding en de fiscaal onbelaste kilometervergoeding en over alle woon-werkverkeerkilometers waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen. Zie voor meer informatie het onderwerp Aanvullende vergoeding.

Bijzondere situaties

Neemt uw woon-werkverkeer toe door een reorganisatie of herplaatsing? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor uw extra reiskosten. Ook in andere bijzondere situaties kunt u een (extra) vergoeding krijgen.

Wet- en regelgeving

Circulaire: IKAP kilometervergoeding woon-werkverkeer, 2008
Circulaire: Nieuwe voorziening voor het woon-werkverkeer, 2008
Circulaire: Tijdelijke regeling regioproblematiek ondoelmatig vervoer wordt structureel
Circulaire: Woon-werkverkeer aanvullende afspraken
Reisbesluit binnenland
Verplaatsingskostenbesluit 1989
Verplaatsingskostenregeling 1989