Werktijdverschuiving - situatie vóór 01-01-2020

Werkt u regelmatig in een roosterdienst buiten de normale werktijden? Dan gaat u uit van dat rooster. Wijzigt uw rooster kort voor uw dienst zou beginnen? Dan wordt dit werktijdverschuiving genoemd. U krijgt dan een verschuivingstoelage.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen.

Voorwaarden verschuivingstoelage

U ontvangt deze toelage als uw werkrooster binnen 72 uur voor aanvang van uw dienst wordt gewijzigd. Dit geldt voor alle van uw rooster afwijkende uren, maar niet voor overwerkuren. U krijgt ook geen vergoeding als u zelf om een roosterwijziging heeft gevraagd.

Hoogte verschuivingstoelage

De verschuivingstoelage is 45% van uw salaris per uur. Daarbij geldt als maximumbedrag het uursalaris dat hoort bij salarisnummer 10 van schaal 7.

Pensioen

De verschuivingstoelage telt mee voor de opbouw van uw pensioen.

Wet- en regelgeving

BBRA Artikel 17a