Waarnemingstoelage - situatie vóór 01-01-2020

Neemt u tijdelijk een andere functie waar? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een extra vergoeding van uw werkgever: de waarnemingstoelage.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Om in aanmerking te komen voor een waarnemingstoelage moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Aan de functie die u waarneemt, is een hogere salarisschaal verbonden dan die van uzelf.
  • U neemt de functie ten minste 30 dagen waar.

Vervanging eigen manager

Bent u aangewezen als plaatsvervanger van uw manager? Dan krijgt u alleen een waarnemingstoelage als u de functie van uw manager volledig waarneemt tijdens diens afwezigheid en u uw eigen functie niet meer uitvoert.

Wet- en regelgeving

BBRA Artikel 14
Besluit waarnemingstoelagen 1987