Verhuiskostenvergoeding: nieuw in dienst

Treedt u voor het eerst in dienst bij de overheid en moet u voor uw nieuwe baan verhuizen? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding.

Treedt u voor het eerst in dienst bij de overheid en moet u verhuizen? Dan ontvangt u de helft van de verhuiskostenvergoeding.

Als u eerder als ambtenaar werkte, bijvoorbeeld bij een gemeente of een provincie, dan heeft u recht op de volledige vergoeding. Is de periode tussen deze aanstellingen langer dan een maand? Dan gelden de regels alsof u voor het eerst in dienst treedt bij de overheid. In dat geval ontvangt u de helft van de verhuiskostenvergoeding.

Uw werkgever zal onder bepaalde omstandigheden de aan u verstrekte verhuiskostenvergoeding terugvorderen. Van een terugbetalingsverplichting is sprake als u:

  • bij uw indiensttreding een vergoeding heeft ontvangen en binnen 2 jaar na de verhuizing ontslag neemt of binnen 2 jaar ontslag krijgt door feiten of omstandigheden die uzelf te verwijten zijn;
  • in opdracht van uw werkgever naar een andere standplaats (de gemeente waar u werkt) bent gegaan zonder dat sprake was van een verhuisplicht;
  • een vergoeding kreeg omdat u meer dan 50 kilometer van uw nieuwe werkplek woonde en nu binnen een afstand van 25 kilometer van uw nieuwe standplaats woont. En vervolgens binnen 2 jaar na de verhuizing ontslag neemt of binnen 2 jaar ontslag krijgt door feiten of omstandigheden die uzelf te verwijten zijn.

Geen terugvordering

Uw werkgever vordert de verhuiskostenvergoeding niet terug als u binnen een maand na ontslag gaat werken in een andere functie bij de overheid. Krijgt u vanwege uw benoeming in die andere functie opnieuw een verhuiskostenvergoeding? Dan vindt wel terugvordering plaats.