Verhuiskostenvergoeding - situatie vóór 01-01-2020

Verplicht uw werkgever u om dichter bij uw werk te gaan wonen? Dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten voor uw verhuizing.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Uw werkgever mag u alleen opdragen om te gaan (of blijven) wonen in of dichtbij de gemeente waar u werkt (uw standplaats) als dit noodzakelijk is voor uw functie. Bijvoorbeeld omdat u snel op uw werk moet kunnen zijn na een oproep.

Verhuiskostenvergoeding

U krijgt een vergoeding of tegemoetkoming voor de volgende kosten:

U ontvangt de verhuiskostenvergoeding als u binnen 2 jaar nadat uw werkgever u hiertoe opdracht heeft gegeven, verhuist naar een andere woning.

Extra verlof dagen
Voor het zoeken van een nieuwe woning en voor de verhuizing zelf kunt u extra verlofdagen krijgen.

Pension- en reiskosten
Kunt u (nog) niet verhuizen, maar is de reisafstand volgens uw werkgever te groot om dagelijks heen en weer te reizen? Dan krijgt u een tegemoetkoming in pension- en reiskosten.

Verhuizen op eigen initiatief

Soms kunt u ook een verhuiskostenvergoeding krijgen als u op eigen initiatief verhuist. U komt in aanmerking voor dezelfde vergoeding als u:

  • in opdracht van uw werkgever bent veranderd van standplaats (de gemeente waar u werkt), zonder dat sprake is van een verhuisplicht en;
  • daardoor meer dan 50 kilometer van uw nieuwe werkplek woont en binnen een afstand van 25 kilometer van uw nieuwe standplaats gaat wonen.

Nieuw in dienst

Treedt u voor het eerst in dienst bij de overheid en moet u voor uw nieuwe baan verhuizen? Dan komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke verhuiskostenvergoeding.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 33c
ARAR Artikel 55
Verplaatsingskostenbesluit 1989
Verplaatsingskostenregeling 1989