Telewerken: vergoedingen en voorzieningen

Als u een of meer dagen per week verplicht telewerkt, dan zorgt uw werkgever voor de benodigde voorzieningen. Dit is soms ook mogelijk als u vrijwillig telewerkt. Er is wel een limiet aan de vergoedingen die uw werkgever u belastingvrij mag verstrekken.

Uw werkgever stelt vast welke voorzieningen u nodig heeft. Over het algemeen gaat het om één of meer van de volgende voorzieningen:

  • een computer en bijbehorende noodzakelijke apparatuur zoals een printer;
  • een belastingvrije vergoeding voor de inrichting van uw werkruimte;
  • een fax, mobiele telefoon en de aanleg van een extra telefoonlijn;
  • een vergoeding van alle voor uw werkgever gemaakte kosten, zoals telefoon en internet;
  • een vergoeding van de kosten voor het zakelijk gebruik van uw privéruimte en computer.

Zakelijk gebruik

Bent u verplicht om één of meer dagen per week te telewerken? Dan is de vergoeding voor zakelijk gebruik van uw privéruimte en computer als volgt:

  • voor gebruik van uw privéruimte een bruto vergoeding van:
1-1-2020 81,83
1-7-2019 80,23
1-8-2018 78,66
1-7-2020 82,40
  • voor gebruik van uw eigen computer een belastingvrije vergoeding van 25 euro per maand.

Individueel keuzebudget en afschafffing telewerkvergoeding voor vrijwillig telewerken

In de Arbeidswaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020 is afgesproken om een individueel keuzebudget (IKB) per 1 januari 2020 in te voeren. Het IKB wordt gevuld met bestaande arbeidsvoorwaarden die worden omgevormd tot een budget in tijd en geld. De telewerkvergoeding voor ambtenaren die op vrijwillige basis één of meer werkdagen per week telewerken is één van de arbeidsvoorwaarden die wordt omgevormd en opgenomen in het IKB. Met ingang van 1 september 2018 is de Raamregeling telewerken hierop aangepast. Heeft u een aanspraak op de telewerkvergoeding voor het telewerken op vrijwillige basis? Dan behoudt u deze vergoeding tot en met 30 juni 2020. Als u voor 1 juli 2020 stopt met telewerken, eindigt de vergoeding op de gebruikelijke wijze.

Inrichting thuiswerkplek

U kunt in 2020 gebruikmaken van de IKB-regeling voor de inrichting van uw telewerkplek tot maximaal 1.815 euro per 5 jaar. Dit bedrag is onbelast omdat het in 2020 is toegewezen aan de zogeheten vrije ruimte van de werkkostenregeling. Onder inrichting vallen bijvoorbeeld een bureau, een stoel, stoffering en verlichting. Een computer valt er niet onder.

Let op! Uw thuiswerkplek moet voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet.