Telewerken: regels en afspraken

Als u gaat telewerken maakt u hierover afspraken met uw werkgever. Bij structureel telewerken worden deze afspraken vastgelegd in een telewerkovereenkomst.

Zelf telewerken

Wilt u telewerken? Dien dan een aanvraag in bij uw manager. Uw aanvraag wordt goedgekeurd als telewerken in het belang is van uw organisatie.

Telewerken is niet in alle organisaties en niet voor alle functies mogelijk. Of uw functie geschikt is voor telewerk hangt af van uw werkzaamheden. U moet uw werk in ieder geval zelfstandig kunnen doen en uw werkzaamheden goed kunnen plannen en organiseren. Uiteindelijk beslist uw werkgever hierover.

Incidenteel telewerk

Werkt u zo nu en dan een dagje thuis? Dan is er sprake van incidenteel telewerk. U maakt hierover afspraken met uw manager en collega’s. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over hoe en wanneer u bereikbaar bent als u telewerkt.

Structureel telewerk

Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u elke week 1 of meer dagen telewerkt? Dan is er sprake van structureel telewerk. U kunt structureel telewerken op vrijwillige basis, maar het kan ook zo zijn dat het voor uw werk noodzakelijk is dat u regelmatig telewerkt. De afspraken die u hierover maakt met uw werkgever worden vastgelegd in een telewerkovereenkomst.

Telewerkovereenkomst

In de telewerkovereenkomst legt u de volgende afspraken en voorwaarden met uw werkgever vast:

  • van welke telewerkvoorzieningen u gebruikmaakt;
  • of en hoe uw werkgever deze voorzieningen aan u ter beschikking stelt;
  • de manier waarop u bereikbaar bent;
  • de manier van terugkoppeling met uw organisatie;
  • uw werkzaamheden;
  • de periode waarin u telewerkt;
  • het aantal dagen per week;
  • de wijze van en de redenen voor beëindiging van het telewerkenarbeidsomstandigheden op de telewerkplek;
  • informatiebeveiliging;
  • privacy-aspecten.

Arbeidsomstandigheden

Uw telewerkplek moet voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet. Uw werkgever is samen met u hiervoor verantwoordelijk. Uw werkgever zal u voorlichten over de eisen waaraan uw telewerkplek moet voldoen en hoe u gezondheidsrisico's door beeldschermwerk kunt voorkomen. U zult deze regels moeten naleven. Een werkplekonderzoek behoort tot de mogelijkheden. De afspraken over arbeidsomstandigheden worden vastgelegd in de telewerkovereenkomst.