Telewerken, thuiswerken - situatie vóór 01-01-2020

Werkt u regelmatig vanuit huis? Dan is er sprake van thuiswerken of telewerken. U kunt hiervoor een telewerkvergoeding krijgen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Telewerk is thuiswerk dat mogelijk wordt gemaakt door telecommunicatieverbindingen met de buitenwereld, zoals een internetverbinding. Het is dus een vorm van thuiswerken.

Regels

Voor telewerken geldt een aantal regels. Ten eerste moet uw werkgever u toestemming geven om thuis of op een andere plek te telewerken. Daarnaast moet uw telewerkplek voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet.

Afspraken

Ook is het belangrijk dat u goede afspraken met uw werkgever maakt. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over hoe en wanneer u bereikbaar bent als u thuis of op een andere plek werkt.

Voorzieningen

Als het voor uw functie noodzakelijk is om één of meer dagen per week te telewerken, dan zorgt uw werkgever voor de benodigde voorzieningen, zoals een computer en mobiele telefoon. Dit is soms ook mogelijk als u vrijwillig telewerkt.

Vergoedingen

Daarnaast kunt u een aantal vergoedingen krijgen voor de kosten die u voor telewerken maakt. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het zakelijk gebruik van uw privécomputer of voor de inrichting van uw telewerkplek.

Aanvragen

Uw wens voor telewerk bespreekt u vooraf met uw manager. Heeft u toestemming van uw manager? Dan verloopt de verdere aanvraag via het P-Direktportaal.

Het P-Direkt contactcenter verwerkt uw opdracht en vraagt een vergoeding voor telewerken aan. Daarna gaat de aanvraag ter goedkeuring naar uw manager. Uw aanvraag wordt goedgekeurd door uw manager, als telewerken in het belang is van uw organisatie. Telewerken is niet in alle organisaties en niet voor alle functies mogelijk.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan moet u een telewerkovereenkomst laten opnemen in uw personeelsdossier.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 67
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007-2010
Raamregeling telewerken