's Nachts of in het weekend werken

Werkt u regelmatig ’s nachts of in het weekend? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor onregelmatige diensten. Als er sprake is van overwerk, dan geldt daar een andere vergoeding voor.

Weekenddienst

Uw werkgever kan u verplichten op zaterdag te werken in het belang van de organisatie. Uw werkgever kan u niet verplichten op zondag te werken, tenzij u en uw werkgever hierover afspraken maken.

Organisatieomstandigheden kunnen werken op zondag echter noodzakelijk maken. In dat geval moet uw werkgever hierover eerst overeenstemming bereiken met de ondernemingsraad. Bovendien is ook uw instemming nodig.

U heeft recht op ten minste 13 vrije zondagen per periode van 6 maanden. Houd er rekening mee dat in overleg met de vakbonden een lager aantal kan worden afgesproken. Ook hier geldt dat u daarmee zelf akkoord moet gaan.

Nachtdienst

Werkt u langer dan 1 uur tussen 0.00 uur 's nachts en 6.00 uur ’s ochtends? Dan is sprake van een nachtdienst. Er zijn speciale regels voor nachtdiensten.

Wet- en regelgeving