Overwerk - situatie vóór 01-01-2020

Moet u in opdracht van uw manager buiten uw normale werktijden werken? Dan is er sprake van overwerk. U komt dan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een overwerkvergoeding.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Onder overwerk wordt verstaan: het aantal gewerkte uren buiten uw dagelijkse werktijd. Heeft u wisselende of flexibele werktijden? Dan wordt gekeken naar het aantal gewerkte uren over een langere periode van ten minste 7 dagen. Hoeveel uren u per dienst of per week mag overwerken, staat in de regels voor overwerk.

Géén vergoeding voor overwerk

U krijgt géén overwerkvergoeding:

  • als u bent ingeschaald in salarisschaal 11 of hoger;
  • als u werk verricht zonder opdracht van uw manager;
  • als u aansluitend op uw normale werktijd minder dan 1 uur overwerkt.

Maaltijdvergoeding bij overwerk

Werkt u ’s avonds over en moet u hierdoor ergens anders eten dan op de voor u gebruikelijke plek? Als uw werkgever dan niet voor een maaltijd zorgt, kunt u in aanmerking komen voor een maaltijdvergoeding bij overwerk.

Wet- en regelgeving