Eenmalige of periodieke toeslag - situatie vóór 01-01-2020

Zet u zich in uw functie extra in of presteert u iets bijzonders? Dan kan uw werkgever u een extra beloning (toeslag) geven.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Er zijn 2 toeslagen:

  • eenmalige toeslag;
  • periodieke toeslag.

Eenmalige toeslag

Bij een eenmalige toeslag krijgt u 1 keer een extra geldbedrag van uw werkgever, omdat u bijvoorbeeld een bepaalde opdracht uitstekend hebt uitgevoerd.

Periodieke toeslag

Bij een periodieke toeslag krijgt u maandelijks een extra geldbedrag. Bijvoorbeeld omdat u gedurende een langere periode een buitengewone prestatie levert. De toelage stopt als deze periode of de afgesproken termijn voorbij is.

Andere redenen voor extra beloning

Er zijn ook andere redenen waarom uw werkgever u een toeslag kan geven. Uw werkgever wil u bijvoorbeeld voor een bepaalde periode behouden of er is bij uw functie sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Het salaris dat bij uw functie hoort, is dan soms niet toereikend om u over de streep te halen. Een eenmalige of periodieke toeslag mogelijk wel.

Bespreken met manager

Uw manager bepaalt of u in aanmerking komt voor een eenmalige of periodieke beloning. U kunt dit bijvoorbeeld bespreken tijdens uw personeelsgesprek.

Afspraken extra belonen

Er zijn rijksbrede afspraken over eenmalige en periodieke toeslagen gemaakt.

Wet- en regelgeving

BBRA Artikel 2
BBRA Artikel 22a
BBRA Artikel 25