BHV-vergoeding - situatie vóór 01-01-2020

Bedrijfshulpverleners komen in aanmerking voor een beloning: de BHV-vergoeding.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Hiervoor gelden bedragen per jaar. U krijgt de BHV-vergoeding achteraf, als u uw taken voor bedrijfshulpverlening in voldoende omvang heeft verricht.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw BHV-rol en het aantal gehele kalendermaanden dat u was aangewezen als BHV'er. De volgende bedragen gelden vanaf 1 juli 2019.

BHV-rol Vergoedingsbedrag

Basishulpverlener

246,38 euro

Allround BHV'er

492,74 euro

BHV'er met leidinggevende taken

739,12 euro

Berekening vergoeding

Voorbeeld 1
U bent in 2019 gedurende het hele jaar aangewezen als basishulpverlener. De BHV-vergoeding van 246,38 euro geldt dan als vergoeding over het jaar 2019.

Voorbeeld 2
U bent in 2019 van 15 juni tot en met 31 december aangewezen als basishulpverlener. U heeft recht op 6/12 x 246,38 = 123,19 euro. U krijgt geen vergoeding voor de periode van 15 t/m 30 juni 2019 omdat u niet de gehele maand juni was aangewezen als BHV’er.

Van rol veranderd tijdens het jaar

Bent u tijdens het jaar van BHV-rol veranderd? Dan wordt uw vergoeding berekend op basis van het vergoedingsbedrag voor de rol die u aan het einde van dat jaar vervulde.

Voorbeeld
U was in 2019 van 1 januari tot en met 30 juni aangewezen als basishulpverlener en van 1 juli tot en met 31 december aangewezen als allround BHV’er. U heeft recht op het volledige jaarbedrag voor uw laatste rol (allround BHV’er) = 492,74 euro.

Overwerk voor BHV

Heeft u BHV-werkzaamheden buiten uw reguliere werktijd die als overwerk gelden? Dan geldt voor alle deelnemende BHV’ers ongeacht salarisschaal, 125% van het salaris per uur dat hoort bij het maximum van schaal 7.

Jubileumtoeslag

Bent u al geruime tijd BHV’er? Dan ontvangt u om de 5 jaar een jubileumtoeslag (gratificatie):

 Aantal jaar

Jubileumtoeslag (vanaf 1 juli 2019)

 5 jaar

403,16 euro

 10 jaar

492,74 euro

15, 20, 25 enz. jaar BHV-er

587,94 euro

Voorbeeld
Op 15 juni 2014 bent u als BHV’er aangewezen. Uw eerste gratificatie als BHV’er wordt toegekend op 15 juni 2019.