BHV-vergoeding

Bedrijfshulpverleners komen in aanmerking voor een beloning: de BHV-vergoeding.

Hiervoor gelden bedragen per jaar. U krijgt de BHV-vergoeding achteraf, als u uw taken voor bedrijfshulpverlening in voldoende omvang heeft verricht. Er wordt gerekend met het bedrag dat geldt op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin u BHV’er was.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw BHV-rol en het aantal gehele kalendermaanden dat u was aangewezen als BHV'er. De volgende bedragen gelden vanaf 1 juli 2018.

BHV-rol Vergoedingsbedrag

Basishulpverlener

241,55 euro

Allround BHV'er

483,08 euro

BHV'er met leidinggevende taken

724,63 euro

Berekening vergoeding

Voorbeeld 1
U was in 2017 gedurende het hele jaar aangewezen als basishulpverlener. De BHV-vergoeding van 234,51 euro geldt dan als vergoeding over het jaar 2017.

Voorbeeld 2
U was in 2017 van 15 juni tot en met 31 december aangewezen als basishulpverlener. U heeft recht op 6/12 x 234,51 = 117,26 euro. U krijgt geen vergoeding voor de periode van 15 t/m 30 juni 2017 omdat u niet de gehele maand juni was aangewezen als BHV’er.

Van rol veranderd tijdens het jaar

Bent u tijdens het jaar van BHV-rol veranderd? Dan wordt uw vergoeding berekend op basis van het vergoedingsbedrag voor de rol die u aan het einde van dat jaar vervulde.

Voorbeeld
U was in 2017 van 1 januari tot en met 30 juni aangewezen als basishulpverlener en van 1 juli tot en met 31 december aangewezen als allround BHV’er. U heeft recht op het volledige jaarbedrag voor uw laatste rol (allround BHV’er) = 469,01 euro.

Overwerk voor BHV

Heeft u BHV-werkzaamheden buiten uw reguliere werktijd die als overwerk gelden? Dan geldt voor alle deelnemende BHV’ers ongeacht salarisschaal, 125% van het salaris per uur dat hoort bij het maximum van schaal 7.

Jubileumtoeslag

Bent u al geruime tijd BHV’er? Dan ontvangt u om de 5 jaar een jubileumtoeslag (gratificatie):

 Aantal jaar

Jubileumtoeslag (vanaf 1 juli 2018)

 5 jaar

395,25 euro

 10 jaar

483,08 euro

15, 20, 25 enz. jaar BHV-er

576,41 euro

Voorbeeld
Op 15 juni 2014 bent u als BHV’er aangewezen. Uw eerste gratificatie als BHV’er wordt toegekend op 15 juni 2019.