Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst - situatie vóór 01-01-2020

Soms is het nodig dat u buiten uw normale werktijden bereikbaar en beschikbaar bent om eventueel werk te gaan verrichten. Als uw werkgever dit van u vraagt, is er sprake van een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst. U krijgt dan een toelage.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Uw werkgever mag u alleen schriftelijk opdragen om bereikbaar of beschikbaar te zijn als dit in het belang van de organisatie is. Bijvoorbeeld als u bij een calamiteit snel ter plekke moet zijn.

Geen werktijd

De tijd waarin u kunt worden opgeroepen, geldt niet als werktijd. Wordt u opgeroepen en gaat u aan het werk, dan telt dat wel als werktijd. Er is dan sprake van overwerk.

Extra plaatsgebondenheid

Soms zal u thuis beschikbaar moeten zijn, maar het kan ook voorkomen dat u op of in de buurt van uw werkplek aanwezig moet zijn. Dit heet extra plaatsgebondenheid. U heeft dan recht op een hogere vergoeding.

Let op! Er zijn speciale regels voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten en regels voor extra plaatsgebondenheid.

Wet- en regelgeving

Arbeidstijdenwet
Arbeidstijdenbesluit
BBRA Artikel 18a