Beloning voor specifieke taken

Verricht u (naast uw gewone werkzaamheden) extra of specifieke taken? Dan kan uw werkgever u daarvoor een beloning geven.

Bij het waarderen van uw functie is meestal rekening gehouden met alle taken die bij uw functie horen. Soms zijn er specifieke taken of met uw functie samenhangende afwijkende werksituaties waarvoor uw werkgever u een beloning geeft. U krijgt bijvoorbeeld een aanvulling op uw salaris als u personenchauffeur bent of een toelage als u zich inzet als bedrijfshulpverlener.

Andere situaties

Sommige werkgevers geven een beloning aan medewerkers met bijzondere functie-eisen of taken. Bijvoorbeeld een duiktoelage, vliegtoelage, et cetera. U kunt bij uw personeelsadviseur navragen of dit ook in uw organisatie voorkomt. Daarnaast heeft uw werkgever de mogelijkheid om een algemene beloning te geven in de vorm van een eenmalige of periodieke toeslag.

Sommige beloningen worden meegeteld bij de berekening van de ambtsjubileumgratificatie, vakantie-uitkering en ontslaguitkeringen.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 58a
BBRA Artikel 22b
Besluit personenchauffeurs rijksdienst