Beloning voor mobiliteit (mobiliteitstoeslag)

Heeft u voor uw persoonlijke ontwikkeling of in het belang van uw werkgever een andere functie bij de sector Rijk aanvaard? En krijgt u daarvoor hetzelfde salaris? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige beloning voor mobiliteit (mobiliteitstoeslag).

De hoogte van de beloning bedraagt een half maandsalaris (bruto).

Voorwaarden voor mobiliteitstoeslag

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige beloning voor mobiliteit (mobiliteitstoeslag) moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. U krijgt een mobiliteitstoeslag als:

  • u op eigen initiatief van functie verandert binnen de sector Rijk en in uw nieuwe functie niet begint met een hoger salaris (zogenoemde horizontale overgang);
  • uw werkgever u in een andere passende functie binnen de rijksdienst plaatst, omdat de organisatie erbij gebaat is dat u juist déze nieuwe functie gaat vervullen. Daarnaast begint u in deze nieuwe functie niet met een hoger salaris.

Geen mobiliteitstoeslag

U krijgt geen mobiliteitstoeslag als:

  • u een van werk naar werk (VWNW) kandidaat bent en u wordt geplaatst in een andere functie;
  • uw nieuwe functie voortvloeit uit een loopbaanplan waarbij is afgesproken dat u een aantal verschillende functies op hetzelfde niveau vervult;
  • u in een andere functie wordt geplaatst vanwege problemen met uw functioneren;
  • uw nieuwe functie een tijdelijk karakter heeft (bijvoorbeeld een interim-functie);
  • u in uw nieuwe functie met een hoger salaris begint;
  • u herplaatsingskandidaat vanwege een reorganisatie bent en vervolgens wordt herplaatst of vooruitlopend op een dergelijke aanwijzing al bent geplaatst in een functie.

Wet- en regelgeving

BBRA Artikel 22c