Beloning voor mobiliteit (mobiliteitstoeslag) - situatie vóór 01-01-2020

Heeft u voor uw persoonlijke ontwikkeling of in het belang van uw werkgever een andere functie bij de sector Rijk aanvaard? En krijgt u daarvoor hetzelfde salaris? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige beloning voor mobiliteit (mobiliteitstoeslag).

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen.

De hoogte van de beloning bedraagt een half maandsalaris (bruto).

Voorwaarden voor mobiliteitstoeslag

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige beloning voor mobiliteit (mobiliteitstoeslag) moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. U krijgt een mobiliteitstoeslag als:

  • u op eigen initiatief van functie verandert binnen de sector Rijk en in uw nieuwe functie niet begint met een hoger salaris (zogenoemde horizontale overgang);
  • uw werkgever u in een andere passende functie binnen de rijksdienst plaatst, omdat de organisatie erbij gebaat is dat u juist déze nieuwe functie gaat vervullen. Daarnaast begint u in deze nieuwe functie niet met een hoger salaris.

Geen mobiliteitstoeslag

U krijgt geen mobiliteitstoeslag als:

  • u een van werk naar werk (VWNW) kandidaat bent en u wordt geplaatst in een andere functie;
  • uw nieuwe functie voortvloeit uit een loopbaanplan waarbij is afgesproken dat u een aantal verschillende functies op hetzelfde niveau vervult;
  • u in een andere functie wordt geplaatst vanwege problemen met uw functioneren;
  • uw nieuwe functie een tijdelijk karakter heeft (bijvoorbeeld een interim-functie);
  • u in uw nieuwe functie met een hoger salaris begint;
  • u herplaatsingskandidaat vanwege een reorganisatie bent en vervolgens wordt herplaatst of vooruitlopend op een dergelijke aanwijzing al bent geplaatst in een functie.

Wet- en regelgeving

BBRA Artikel 22c