Ambtsjubileum- en diensttijdgratificatie - situatie vóór 01-01-2020

Bent u 12,5, 25, 40 of 50 jaar in dienst bij de overheid? Dan viert u uw ambtsjubileum en krijgt u een extra beloning van uw werkgever: de ambtsjubileumgratificatie.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Uw diensttijd bestaat uit:

  • de tijd die u vanaf 1 juli 2014 werkzaam bent en waarbij u ABP-pensioen opbouwt;
  • de tijd vóór 1 juli 2014 waarbij u in Nederlandse overheidsdienst heeft gewerkt. Ook als u daarbij geen ABP-pensioen heeft opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat u in het verleden dienstverbanden heeft gehad van ten hoogste 6 maanden.

Diensttijdgratificatie

Als u wordt ontslagen, krijgt u in sommige gevallen een gedeeltelijke ambtsjubileumgratificatie. Dit wordt een ‘diensttijdgratificatie’ genoemd. U heeft recht op een diensttijdgratificatie als u voldoet aan deze 3 voorwaarden:

  • U heeft een diensttijd van minimaal 10 jaar.
  • U bent ontslagen vanwege een reorganisatie of arbeidsongeschiktheid door ziekte.
  • U zou binnen 5 jaar na de ontslagdatum in aanmerking zijn gekomen voor een ambtsjubileumgratificatie.

Het recht op een diensttijdgratificatie is ook een van de voorzieningen in het Van werk naar werk beleid.

Berekening gratificatie

De hoogte van uw ambtsjubileum- of diensttijdgratificatie wordt berekend op basis van uw bruto maandelijks salaris, toe(s)lagen, uw diensttijd en arbeidsduur. U bouwt geen pensioen op over uw gratificatie. Er worden dus ook geen pensioenpremies ingehouden. In sommige gevallen zal uw werkgever wel loonheffing inhouden.

Wet- en regelgeving