Vergoedingsbedragen adviescolleges en commissies

Uw werkgever bepaalt de hoogte van de vergoeding per adviescollege of commissie. De zwaarte van de werkzaamheden is hierbij bepalend. U vindt de vastgestelde vergoedingsbedragen op de websites van de ministeries.

Er kan een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen worden toegekend (ook wel vacatiegeld genoemd) of een vaste vergoeding

Vergoeding per vergadering

  • De vergoeding is maximaal 3 procent van het maximum van salarisschaal 18. Dit betekent dat de maximale vergoeding 292,73 euro bedraagt (1 juli 2019).
  • Een voorzitter kan een hogere vergoeding per vergadering krijgen. Dit is maximaal 130 procent van de hoogte van de bovengenoemde vergoeding per vergadering. Dit is 380,55 euro (1 juli 2019).

Vaste vergoeding

  • U krijgt een vaste vergoeding per maand als door de gemiddelde omvang van de werkzaamheden min of meer sprake is van een vaste deeltaak.
  • U heeft in dat geval geen recht meer op een vergoeding per vergadering.
  • De vergoeding wordt vastgesteld door deze te koppelen aan (het maximumbedrag van) een bepaalde salarisschaal en de toepasselijke arbeidsduurfactor.

Maximum vergoeding

Voor alle vergoedingen geldt dat deze naar verhouding niet hoger mogen zijn dan het ministersalaris. U krijgt geen vergoeding als u al op een andere wijze wordt beloond voor uw advies- of commissiewerk.

Meerdere vergaderingen

Als u in meerdere adviescolleges of commissies bent benoemd en u heeft op dezelfde dag voor beide colleges of commissies een of meer vergaderingen, dan krijgt u per college of commissie één keer een vergoeding.

Reis- en verblijfkostenvergoeding

Heeft u reis- en/of verblijfkosten gemaakt voor uw advies- of commissiewerk? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Hierbij gelden dezelfde regels als voor de vergoeding bij een binnenlandse dienstreis.