Lagere vakantie-uitkering?

In een aantal situaties kunt u een lagere vakantie-uitkering krijgen. Bijvoorbeeld als u al een voorschot heeft ontvangen. Maar ook als u ouderschapsverlof of levensloopverlof heeft opgenomen.

Lagere vakantie-uitkering

Tijdens de periode dat u betaald ouderschapsverlof opneemt heeft u recht op gedeeltelijke doorbetaling van uw salaris. Uw werkgever berekent uw vakantie-uitkering naar evenredigheid, namelijk over het gedeelte van uw bezoldiging dat u krijgt doorbetaald.

Ook als u levensloopverlof levensloopverlof heeft ontvangt u een lagere vakantie-uitkering. Over de opgenomen uren levensloopverlof vindt geen opbouw van de vakantie-uitkering plaats.

Vakantie-uitkering blijft gelijk

Als u een deel van uw salaris inzet bij deelname aan de IKAP-regeling blijft uw vakantie-uitkering gelijk. Ook deelname aan de PAS-regeling heeft geen invloed op de hoogte van uw vakantie-uitkering.