Schulden en loonbeslag

Als u uw financiële verplichtingen niet kunt nakomen, kan een schuldeiser beslag leggen op een (deel van) uw inkomen. Een deurwaarder kan alleen tot beslag overgaan met een vonnis van de rechter.

Loonbeslag

Legt een schuldeiser beslag op uw salaris? Dan loopt dit via uw werkgever. Het is raadzaam om al eerder bij uw werkgever aan te geven welke problemen er spelen. Uw werkgever kan hulp bieden bij het zoeken naar oplossingen. Het Nibud en het platform Wijzer in geldzaken bieden online hulpmiddelen om geldzaken op orde te krijgen. Ook kunt u voor hulp en advies voor schuldhulpverlening terecht bij UBR | EC O&P.

Hulp bij schulden

Als u er zelf niet uitkomt, zoek dan zo snel mogelijk contact met een vertrouwd iemand om te praten over uw financiële problemen. Bijvoorbeeld met een bedrijfsmaatschappelijk werker. Schakel eventueel ook een instelling voor schuldsanering in. Die kan u helpen uw financiële huishouding weer op de rails te krijgen. Ontslag vanwege het loonbeslag is in deze situatie doorgaans niet mogelijk.

Website voor managers en HR-professionals

Geldgebrek kan leiden tot concentratieverlies, stress en zelfs verzuim op het werk. Voor managers en HR-professionals is er de website 'Financieel gezonde medewerkers'. Hier leest u hoe u medewerkers met geldzorgen kunt helpen.

Niet volledig salaris

Loonbeslag gaat niet zomaar. Daar gaan de nodige stappen aan vooraf. De schuldeiser kan geen beslag leggen op uw volledige salaris. Uw inkomen blijft minstens 90% van de bijstandsnorm, voor uw dagelijkse levensonderhoud en vaste lasten. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd en wordt door de beslagleggende deurwaarder vastgesteld. Loonbeslag wordt toegepast op al uw inkomsten die u als rijksambtenaar ontvangt, met uitzondering van onkostenvergoedingen (zoals reiskostenvergoeding).

Wet- en regelgeving

Ambtenarenwet Artikel 115 en volgende
Circulaire: Aanstelling in algemene dienst van het rijk
Participatiewet
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
Besluit Breed Moratorium