Schade, aansprakelijkheid en boetes

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet er alles aan doen om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Als werknemer bent u verantwoordelijk dat u uw werk zorgvuldig doet.

Als u werkt met bijzonder gereedschap of in gevaarlijke omstandigheden, dan moet uw werkgever aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen. Hij zorgt voor goede instructies en, als het nodig is, voor beschermende kleding. Van u als werknemer wordt verwacht dat u de veiligheidsinstructies naleeft en de aan u verstrekte middelen op de juiste manier gebruikt.

Ondanks de voorschriften kan het voorkomen dat er schade ontstaat. Wie is dan verantwoordelijk? En wie vergoedt de geleden schade?

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 66
ARAR Artikel 69
Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA)
Levensloopregeling rijkspersoneel
Circulaire: Verkeersboetes, 2008