Inhoudingen op uw salaris

Uw werkgever brengt de volgende bedragen in mindering op uw salaris.

Loonheffing

Loonheffing is de belasting die uw werkgever (nadat deze op uw salaris is ingehouden) alvast betaalt aan de Belastingdienst, zodat u dit niet achteraf hoeft te doen. Loonheffing is de verzamelnaam voor:

  • loonbelasting
  • premie volksverzekeringen (zoals de AOW-premie)

Pensioenpremie

Uw werkgever houdt het gedeelte van de pensioenpremie dat u zelf moet betalen in op uw salaris.

Bij vroeggepensioneerden wordt ook een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden op de (vroeg)pensioenuitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ambtenaren die een SBF-verlofuitkering ontvangen.

Uw werkgever kan ook een bedrag inhouden op uw salaris als u (tijdelijk) minder uren werkt of deelneemt aan een regeling. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

Op belastingdienst.nl vindt u meer informatie over inhoudingen op uw salaris.

Bedragen in mindering op uw salaris

In een aantal gevallen kan uw werkgever nog meer bedragen op uw loon in mindering brengen. Als u bijvoorbeeld langer dan 52 weken ziek bent, wordt uw bezoldiging aangepast. Het kan ook zijn dat u eerder te veel salaris heeft gekregen en dat dit bedrag nu wordt verrekend. Of dat er loonbeslag is gelegd op uw salaris. Als u zonder geldige reden niet op uw werk komt opdagen, dan kan uw salaris over de uren dat u afwezig was, worden ingehouden.