Bezoldiging

Uw bezoldiging bestaat uit uw salaris, inclusief een aantal toelagen en toeslagen.

De samenstelling van de bezoldiging is als volgt:

Let op!

  • Vergoedingen voor gemaakte kosten worden niet tot de bezoldiging gerekend.
  • In sommige regelingen worden bepaalde toe(s)lagen ook aangemerkt als bezoldiging.
  • In de Ambtenarenwet wordt ook gesproken over bezoldiging, maar dan geldt een andere samenstelling van dat begrip. Die definitie is met name van belang in geval van loonbeslag en verrekening van teveel betaald salaris.