Salaris, salarisschaal en bezoldiging - situatie vóór 01-01-2020

De sector Rijk kent 19 salarisschalen. Uw salarisschaal wordt voornamelijk bepaald door de zwaarte van uw functie en de opgedragen werkzaamheden.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Salarisbedragen

Bekijk de salarissen die gelden per 1 juli 2019.

Salaristreden

Elke salarisschaal kent een aantal treden, ook wel salarisnummers of salaristreden genoemd. Bij iedere trede hoort een bruto salaris. Bij uw aanstelling ontvangt u een salaris dat hoort bij de laagste trede van uw salarisschaal.

Aanpassing salarisschalen

Per 1 juli 2018 zijn de salarisschalen 2 tot en met 6 (van bijlage B van het BBRA 1984) een periodiek korter.
Ook is per 1 juli 2018 voor de personenchauffeurs salarisnummer 12 van salarisschaal 4 vervangen door salarisnummer 11 van salarisschaal 4.
Op 1 juli 2019 worden de salarisschalen 2 tot en met 5 een periodiek korter en anders vernummerd.
Eveneens wordt dan voor de personenchauffeurs salarisnummer 11 van salarisschaal 4 vervangen door salarisnummer 10 van salarisschaal 4.
Bovenop de reguliere salarisverhoging worden per 1 juli 2019 bepaalde periodieken van de salarisschalen 13, 14, 15, 16, en 17 verhoogd met resp. 0,2% en 0,5%.
Op 1 januari 2020 wordt salarisschaal 3 een periodiek korter en anders vernummerd.

Lagere of hogere schaal

Uw werkgever kan u ook een hoger salaris in de voor u geldende salarisschaal toekennen. Bijvoorbeeld als u over relevante werkervaring beschikt. In sommige situaties kunt u in een lagere salarisschaal worden ingedeeld. Een hogere salarisschaal dan de salarisschaal die bij uw functie hoort is niet mogelijk.

Verschil salaris en bezoldiging

In de arbeidsvoorwaarden komen de begrippen salaris, bezoldiging, toelagen en toeslagen voor. Uw salaris is het bedrag van de salarisschaal dat aan u wordt toegekend. Op uw maandelijkse salarisstrook is dat het eerste bedrag dat wordt vermeld. Tot uw salaris behoort ook de eventueel aan u toegekende extra periodiek(en) boven uw salarisschaal vanwege uitstekend functioneren. Uw bezoldiging bestaat uit uw salaris, inclusief een aantal toelagen en toeslagen.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 4
ARAR Artikel 14
BBRA Artikel 2 en volgende
BBRA Artikel 24
BBRA Artikel 4 en 5
Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007