Levensloop - situatie vóór 01-01-2020

De levensloopregeling zorgde ervoor dat u als werknemer een deel van uw brutoloon kon sparen voor onbetaald verlof of vervroegd pensioen. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft en is er voor deelnemers een overgangsregeling gekomen. Deze overgangsregeling loopt tot 1 januari 2022.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

U kunt op de levenslooprekening blijven doorsparen of uw opgespaarde levenslooptegoed vrij opnemen en besteden. Bijvoorbeeld om een periode van onbetaald verlof financieel te overbruggen, een auto te kopen of uw woning te verbouwen. Dit kan tot en met 31 december 2021.

Het uitgekeerde levenslooptegoed wordt belast als inkomen. Bij een grote opname kunt u dus in een hoger belastingtarief terecht komen, waardoor u meer belasting moet betalen. Daarnaast kan het gevolgen hebben op de hoogte van enkele toeslagen, zoals de zorgtoeslag of de huurtoeslag.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 22
ARAR Artikel 34g
Levensloopregeling rijkspersoneel
Circulaire: Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel, 2006 (incl. formulieren)
Circulaire: Levensloopregeling, 2008
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
Wet Arbeid en zorg Hoofdstuk 7
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet op de loonbelasting 1964