Bewijsstukken IKAP-aanvraag

Bij een IKAP-aanvraag stuurt u een of meer bewijsstukken mee. Dat kan via het P-Direktportaal.

Doet u een IKAP-aanvraag voor een van de doelen op deze pagina? Dan moet u een of meer bewijsstukken meesturen. Denk aan een factuur, betalingsbewijs, een bankafschrift of een jaaropgaaf van de vakbondscontributie. Zonder een toegevoegd bewijsstuk kunt u geen aanvraag indienen.

U kunt een IKAP-aanvraag doen in hetzelfde jaar waarin u de kosten heeft gemaakt.

Op het bewijsstuk moeten in ieder geval uw naam, het bedrag en uw IKAP-doel vermeld staan. Een kassabon zonder uw naam is niet voldoende. Vraag in dat geval aan de winkelier een factuur of kwitantie met uw naam erop vermeld. U kunt ook een schermprint van internetbankieren toesturen.

Fiets

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u een fiets heeft aangeschaft. Hieronder vallen ook accessoires, bezorg- en servicekosten. Deze kunnen echter niet zonder de aankoop van een fiets worden ingediend. Op het bewijsstuk staan minimaal het bedrag zoals opgenomen in de IKAP-aanvraag, het IKAP-doel en uw naam.

Een voorbeeld van een bewijsstuk is de factuur van de aankoop van de fiets.

Fietsverzekering

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u een fietsverzekering heeft afgesloten. Op het bewijsstuk staan onder meer het bedrag zoals opgenomen in de IKAP-aanvraag, de naam van de verzekeringsmaatschappij en uw naam. Vereiste is dat er een datum op het bewijsstuk staat waaruit blijkt dat de verzekering betrekking heeft op de aangekochte fiets. U dient de verzekering tegelijkertijd met uw fiets in te zetten in IKAP.

Een bewijsstuk is bijvoorbeeld het polisblad van de verzekering.

Inrichting telewerkruimte

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u een telewerkruimte heeft ingericht. Hierop staan onder meer het bedrag zoals opgenomen in de IKAP-aanvraag, uw naam en zaken waaruit blijkt dat het om de inrichting van een telewerkruimte gaat.

Denk aan een factuur of een betalingsbewijs.

Vakliteratuur of vakverenigingen

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u vakliteratuur heeft aangeschaft of een abonnement heeft ter waarde van het bedrag dat u vermeld heeft in uw IKAP-aanvraag.

Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld een factuur, een inschrijfbewijs van of overeenkomst voor een abonnement of vakvereniging.

Studie

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u kosten heeft gemaakt voor uw studie. Hierop staan onder meer het bedrag zoals opgenomen in de IKAP-aanvraag, uw naam en de naam van uw studie.

Voorbeelden van bewijsstukken zijn het contract met de opleider, het inschrijfbewijs van de studie, een factuur van de opleider of een betaalbewijs op naam van het studiemateriaal.

Vakbondscontributie

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u ingeschreven staat bij een vakbond. Hierop staat onder meer het bedrag van uw (maandelijkse) contributie en uw naam.

Een bewijsstuk is bijvoorbeeld de jaaropgave van uw vakbondscontributie of een bankafschrift waarop de betaling van uw (maandelijkse) contributie vermeld staat.

Bedrijfsfitness

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u een lidmaatschap heeft bij een sportschool. Hierop staan onder meer het (maand)bedrag van uw abonnement en uw naam. Denk aan het contract met de sportschool, de specificatie van Bedrijfsfitness Nederland, uw bewijs van inschrijving of een factuur waarop deze informatie vermeld staat.

Heeft u een contract voor een gedeelte van het jaar? Dan kunt u dit bedrag inzetten. Als u het contract verlengt, kunt u een nieuwe aanvraag doen door het bedrag op te hogen.

U dient de bewijsstukken tegelijk in met uw IKAP-aanvraag, behalve als u de contributie via een inhouding op het salaris betaalt.

Bewijsstukken versturen aan P-Direkt

  • Ga in het P-Direktportaal naar Bewijsstuk (rechts op het scherm);
  • Kies voor Bewijsstuk declaratie en/of aanvraag insturen;
  • Selecteer bij Declaratie/IKAP de juiste declaratie-categorie;
  • Scan de bewijsstukken als pdf of sla ze op als pdf (niet beveiligd);
  • Controleer alle gegevens;
  • Voeg de bewijsstukken als bijlage toe;
  • Kies voor Verzenden.