IKAP

IKAP is de afkorting van: Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket. Met IKAP kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Een deel van uw arbeidsvoorwaarden (geld/uren) kunt u inruilen voor een vergoeding die u besteedt aan een belastingvrij doel. Wilt u bijvoorbeeld een studie gaan volgen? Of gebruikmaken van bedrijfsfitness?

Hoe werkt IKAP?

IKAP werkt met bronnen en doelen. Met IKAP kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van uw salaris in te leveren voor de aankoop van een fiets die u (mede) voor het woon-werkverkeer gebruikt. U gebruikt dan een bron (bijvoorbeeld uw salaris) voor een doel (fiets, bedrijfsfitness e.d.). Omdat u over bronnen belasting moet betalen en over doelen niet, levert u dit een belastingvoordeel op. De IKAP-doelen kunt u belastingvrij inzetten, omdat deze zijn aangewezen in de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling (WKR).

Bekijk het schematische overzicht van bronnen en doelen.

Gevolgen IKAP

Uw IKAP-keuze kan gevolgen hebben voor uw inkomensafhankelijke toeslagen en sociale zekerheidsuitkeringen.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 21c
Circulaire: IKAP kilometervergoeding woon-werkverkeer, 2008
Circulaire toepassing werkkostenregeling sector Rijk, 2013
IKAP-regeling rijkspersoneel
Toelichting IKAP-regeling rijkspersoneel
Levensloopregeling rijkspersoneel
Wet op de loonbelasting 1964
Ziektewet