IKAP - situatie vóór 01-01-2020

IKAP is de afkorting van: Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket. Met IKAP kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Een deel van uw arbeidsvoorwaarden (geld/uren) kunt u inruilen voor een vergoeding die u besteedt aan een belastingvrij doel. Wilt u bijvoorbeeld een studie gaan volgen? Of gebruikmaken van bedrijfsfitness?

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Hoe werkt IKAP?

IKAP werkt met bronnen en doelen. Met IKAP kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van uw salaris in te leveren voor de aankoop van een fiets die u (mede) voor het woon-werkverkeer gebruikt. U gebruikt dan een bron (bijvoorbeeld uw salaris) voor een doel (fiets, bedrijfsfitness e.d.). Omdat u over bronnen belasting moet betalen en over doelen niet, levert u dit een belastingvoordeel op.

Bekijk het schematische overzicht van bronnen en doelen.

Gevolgen IKAP

Uw IKAP-keuze kan gevolgen hebben voor uw inkomensafhankelijke toeslagen en sociale zekerheidsuitkeringen. U kunt dit controleren door een proefberekening van uw salaris aan te vragen in het P-Direktportaal.

Aanvragen

U kunt vanaf 2 januari 2020 tot en met 13 november 2020 17.00 uur een IKAP-aanvraag voor 2020 indienen in het P-Direktportaal. Hiervoor zijn verschillende formulieren beschikbaar. Uw manager moet de formulieren 'Uitbreiden IKAP-aanvraag' en 'IKAP beëindigen' ook voor 13 november 2020 17.00 uur goedkeuren. Anders kan P-Direkt uw aanvraag niet meer in behandeling nemen. Uitgaven, die u heeft gedaan na 13 november 2020, kunt u niet meer via IKAP indienen.

Let op: de IKAP-regeling is vanaf 1 januari 2020 alleen bestemd voor de Rechterlijke Macht.
 

Voorbeelden:

  • Voor een fitnessabonnement met maandelijkse betaling, lopend van eind november 2018 tot eind oktober 2019, geldt dat u de betalingen van november 2018 en december 2018 niet meer in 2018 kunt inzetten. En ook niet in 2019. De maandelijkse betalingen van januari t/m oktober 2019 kunt u wel in 2019 inzetten, mits de maandelijkse betalingen uit de bewijsstukken blijkt. Een abonnement dat u bijvoorbeeld eind november voor 2020 betaalt, kunt u niet in 2018 en niet in 2019 inzetten.
  • Een fiets, die u koopt en betaalt in december 2018, kunt u niet meer in 2018 inzetten en ook niet in 2019.

Let op: dit zijn voorbeelden. Het geldt ook voor vakbondscontributie, studie of uitbreiding OV, die u betaalt in de maand december. Per maand kunt u maximaal 1 IKAP-aanvraag indienen. Per aanvraag kunt u voor meerdere doelen kiezen en meerdere bronnen inzetten.

Heeft u uw IKAP-keuze met uw manager besproken? Ga dan naar het P-Direktportaal via de knop ‘Direct aanvragen’ aan de rechterkant van deze pagina.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 21c
Circulaire: IKAP kilometervergoeding woon-werkverkeer, 2008
Circulaire toepassing werkkostenregeling sector Rijk, 2013
IKAP-regeling rijkspersoneel
Toelichting IKAP-regeling rijkspersoneel
Levensloopregeling rijkspersoneel
Wet op de loonbelasting 1964
Ziektewet