IKAP

IKAP is de afkorting van: Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket. Met IKAP kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Een deel van uw arbeidsvoorwaarden (geld/uren) kunt u inruilen voor een vergoeding die u besteedt aan een belastingvrij doel. Wilt u bijvoorbeeld een studie gaan volgen? Of gebruikmaken van bedrijfsfitness?

Hoe werkt IKAP?

IKAP werkt met bronnen en doelen. Met IKAP kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van uw salaris in te leveren voor de aankoop van een fiets die u (mede) voor het woon-werkverkeer gebruikt. U gebruikt dan een bron (bijvoorbeeld uw salaris) voor een doel (fiets, bedrijfsfitness e.d.). Omdat u over bronnen belasting moet betalen en over doelen niet, levert u dit een belastingvoordeel op.

Bekijk het schematische overzicht van bronnen en doelen.

Gevolgen IKAP

Uw IKAP-keuze kan gevolgen hebben voor uw inkomensafhankelijke toeslagen en sociale zekerheidsuitkeringen. U kunt dit controleren door een proefberekening van uw salaris aan te vragen in het P-Direktportaal.

Aanvragen

U kunt vanaf 2 januari 2018 tot en met 14 november 2018 een IKAP-aanvraag voor 2018 indienen in het P-Direktportaal. Hiervoor zijn verschillende formulieren beschikbaar. Uw manager moet de formulieren 'Uitbreiden IKAP-aanvraag' en 'IKAP beëindigen' ook uiterlijk voor 14 november 2018 goedkeuren. Anders kan P-Direkt uw aanvraag niet meer in behandeling nemen. Per maand kunt u maximaal 1 IKAP-aanvraag indienen. Per aanvraag kunt u voor meerdere doelen kiezen en meerdere bronnen inzetten.

Heeft u uw IKAP-keuze met uw manager besproken? Ga dan naar het P-Direktportaal via de knop ‘Direct aanvragen’ aan de rechterkant van deze pagina.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 21c
Circulaire: IKAP kilometervergoeding woon-werkverkeer, 2008
Circulaire toepassing werkkostenregeling sector Rijk, 2013
IKAP-regeling rijkspersoneel
Toelichting IKAP-regeling rijkspersoneel
Levensloopregeling rijkspersoneel
Wet op de loonbelasting 1964
Ziektewet