Eindejaarsuitkering - situatie vóór 01-01-2020

Als rijksambtenaar ontvangt u een eindejaarsuitkering. Bij de eindejaarsuitkering krijgt u een extra bedrag uitgekeerd van 8,3% van uw bruto salaris. Deze uitkering wordt in november uitbetaald.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Uw werkgever reserveert elke maand een bedrag voor u als eindejaarsuitkering. Op uw salarisstrook kunt u zien hoe hoog dit bedrag is. De eindejaarsuitkering wordt niet over eventuele toe(s)lagen berekend. Het bedrag wordt 1 keer per jaar uitgekeerd. U kunt geen voorschot krijgen op dit bedrag.

Loonheffing en pensioenopbouw

De eindejaarsuitkering behoort tot het belastbare inkomen. U moet hierover dan ook loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) betalen. De eindejaarsuitkering wordt ook meegenomen in de berekening van de hoogte van uw aanspraak op eventuele sociale zekerheidsuitkeringen en maakt deel uit van uw pensioenopbouw.

Eindejaarsuitkering bij ontslag

In geval van ontslag wordt de door u tot dat moment opgebouwde eindejaarsuitkering uitbetaald bij de eindafrekening. U ontvangt een lagere eindejaarsuitkering als u (tijdelijk) minder salaris krijgt.

Let op! Werkt u als schoonmaker bij de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)?Dan gelden er andere regels voor uw eindejaarsuitkering. Zie voor meer informatie de pagina Rijksschoonmaakorganisatie.

Eindejaarsuitkering en PAS-regeling

Bent u minder gaan werken, omdat u deelneemt aan de PAS-regeling? Dan behoudt u dezelfde eindejaarsuitkering.

Eindejaarsuitkering en IKAP

Zet u een deel van uw salaris in bij deelname aan de IKAP-regeling? Dan behoudt u dezelfde eindejaarsuitkering. Voor de aanvullende belastingvrije vergoeding woon-werkverkeer zet P-Direkt automatisch in november uw eindejaarsuitkering in.

Eindejaarsuitkering en levensloopregeling

Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling levensloop kunt u uw eindejaarsuitkering inzetten voor uw levensloopregeling.

Wet- en regelgeving