Pensioen aanvullen

Wilt u sparen voor een hoger ABP Pensioen? U kunt uw ABP pensioen aanvullen met ABP ExtraPensioen of ABP PartnerPlusPensioen.

ABP Extra Pensioen

Met bijsparen voor het ABP ExtraPensioen legt u maandelijks of eenmalig een bedrag in. U kunt daarvoor uw brutosalaris, uw vakantie-uitkering of uw eindejaarsuitkering (het deel dat niet is gebruikt voor een aanvullende vergoeding van uw reiskosten woon-werkverkeer) gebruiken. Ook kunt u (een deel van) uw levenslooptegoed omzetten naar ABP ExtraPensioen. Het omzetten kan elk moment, zolang uw totale pensioenaanspraak binnen de fiscale grenzen blijft.

Fiscale ruimte voor ABP Extra Pensioen

Of u kunt bijsparen hangt af van uw fiscale ruimte. Uw fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat u wettelijk maximaal belastingvrij aan pensioen mag opbouwen en het bedrag dat u feitelijk opbouwt. Hoeveel fiscale ruimte u heeft, kunt u vinden op mijnabp.nl. Tot dit bedrag kunt u dit jaar bijsparen.

ABP PartnerPlusPensioen

Met het ABP PartnerPlusPensioen kon u tot en met 2015 kiezen voor een hoger pensioen voor uw partner als u na uw 67e zou overlijden.

Het ABP PartnerPlusPensioen is per 1 januari 2016 gestopt. U kunt niet meer sparen voor extra nabestaandenpensioen. Wat u tot 1 januari 2016 heeft opgebouwd aan ABP PartnerPlusPensioen blijft van u.

Aanvragen ABP Extra Pensioen

Het aanvullen van uw ABP pensioen meldt u aan via mijnabp.nl. U ontvangt dan van het ABP een opgave van de mogelijke omvang van uw inzet.

ABP nettopensioenregeling

Is uw pensioengevend inkomen hoger dan 107.593 euro per jaar (in 2018 was dit 105.075 euro)? Dan mag u boven dit bedrag niet langer belastingvrij pensioen opbouwen. U bouwt daarom minder ouderdomspensioen op. Ook wordt het nabestaandenpensioen lager. Voor het hogere bedrag mag u wel zelf een voorziening treffen om een eventueel pensioentekort aan te vullen. Het ABP biedt een nettopensioenregeling aan. Deze nettopensioenregeling biedt u de mogelijkheid om de lagere opbouw van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen te beperken. Ook kunt u zich verzekeren voor extra nabestaandenpensioen dat wordt uitbetaald aan uw nabestaande(n) als u overlijdt voor uw pensioendatum.

U kunt zich aanmelden via abp.nl. Een ‘kopie deelnamebewijs’ stuurt u vervolgens naar P-Direkt. Voor uw deelname aan de nettopensioenregeling moet u mogelijk eerst medisch worden gekeurd.