Pensioen - situatie vóór 01-01-2020

Pensioen is salaris van nu reserveren voor later, bijvoorbeeld voor als u minder of niet meer werkt. De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van uw werksituatie, zoals het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd en uw privésituatie. Uw werkgever houdt de premie in op uw salaris.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Inkomen bij pensioen

Uw inkomen kan bestaan uit een pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW), pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP of een ander pensioenfonds, persoonlijke aanvullingen en salaris als u (gedeeltelijk) bent blijven werken terwijl u pensioen (gedeeltelijk) laat uitbetalen.

Wanneer krijgt u pensioen?

U kunt uw pensioen (gedeeltelijk) opvragen tussen uw 60e en 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Als u langer doorwerkt, bouwt u meer pensioen op. Als tegemoetkoming voor het vervallen van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) heeft u mogelijk recht op voorwaardelijk pensioen. Onder voorwaarden krijgt u pensioen bij arbeidsongeschiktheid. Uw partner of kinderen krijgen meestal pensioen bij uw overlijden.

Let op! Deze informatie is bestemd voor rijksambtenaren die zijn geboren na 1949. Bent u geboren voor 1950? Kijk dan voor uw pensioen op abp.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over uw ABP pensioen? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

Wilt u meer informatie over de gevolgen voor uw inkomen als u met (keuze)pensioen gaat? Neem dan contact op met de helpdesk Financiële Rechtspositie van UBR|EC O&P.

Aanvullen ABP pensioen

U kunt uw pensioen aanvullen met ABP Extra Pensioen. Heeft u een pensioengevend salaris boven 107.593 euro? Dan bouwt u geen pensioen op over het deel boven 107.593 euro. U kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling.

Wet- en regelgeving

Pensioenwet
ABP Pensioenreglement
Algemene nabestaandenwet (ANW)
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)
Circulaire tijdelijke beleidslijn toepassen eigen risico dragen partnerpensioen boven € 100.000
Wet privatisering ABP
Wet waardeoverdracht klein pensioen (per: 1-3-2018 en 1-1-2019)
Pensioenovereenkomst (per: 17-7-2017 en 28-12-2017)