Wat is op jou van toepassing bij PAS en IKB?

In de CAO Rijk is afgesproken dat de PAS-regeling verdwijnt en dat het aantal IKB-uren omhoog gaat. Je kunt deze IKB-uren opnemen, sparen of deels laten uitbetalen. Deze uren krijg je jaarlijks en zijn in verhouding van je arbeidsduur. Voor enkele groepen blijft de PAS bestaan of wordt deze afgebouwd. In dit schema zie je wat dit voor jou betekent.