Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten

U komt in aanmerking voor een toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst als uw manager u schriftelijk heeft aangewezen om vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar te zijn buiten uw normale werktijden.

Zie ook de regels voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten.

Hoogte toelage per 1 januari 2023

U heeft recht op een toelage voor iedere aaneengesloten periode van 15 minuten dat u bereikbaar en beschikbaar moet zijn. De toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst bestaat uit een percentage van uw salaris per uur. Op doordeweekse dagen krijgt u per uur 5% met een maximumbedrag van € 1,21 per uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen 10% met een maximumbedrag van € 2,42 per uur.

Extra plaatsgebondenheid

Als uw werkgever u opdraagt op of in de buurt van uw werkplek aanwezig te zijn, is er sprake van ‘extra plaatsgebondenheid’. Hierdoor kunt u na een oproep onmiddellijk aan het werk. Alleen als uw werkgever het werk niet op een andere manier kan organiseren, mag hij u dit opdragen. Bij extra plaatsgebondenheid heeft u recht op een dubbele toelage voor uw bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst. 

Zie ook de regels voor extra plaatsgebondenheid.

Vaste vergoeding

Uw werkgever kan u ook een vaste vergoeding voor uw bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten geven. De hoogte van deze toelage hangt onder andere af van hoeveel diensten u draait en hoe vaak er sprake is van extra plaatsgebondenheid.

Pensioen

De toelage voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten telt mee voor de opbouw van uw pensioen.