Brochure Ik krijg een kind

Je bent zwanger, je partner verwacht een kind, je gaat een kind adopteren of je krijgt de zorg over een pleeg- of stiefkind dat bij je woont. Zo’n nieuwe situatie roept óók vragen op die met je werk te maken hebben.

Lees meer over dit soort situaties in de brochure 'Ik krijg een kind'.