Salaristabel per 1 januari 2017

Bijlage bij Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015-2016): schalen van het BBRA 1984 per 1 januari 2016.