Infographic: eenmalig hoger jaarinkomen in 2020

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u naast salaris ook een Individueel Keuzebudget (IKB). De vakantie- en eindejaarsuitkering vervallen. Tot 31 december 2019 wordt er nog vakantie- en eindejaarsuitkering voor u gereserveerd. Dit gereserveerde geld krijgt u in mei 2020 uitbetaald. Hierdoor ontvangt u in 2020 eenmalig een hoger jaarinkomen.