Online workshop ‘HR analytics in praktijk’ op 28 september 2020

Na het succes van de eerste workshops organiseert het HR analytics team van P-Direkt nu een nieuwe workshop via Webex. Bent u hr-adviseur of hr-beleidsadviseur en geïnteresseerd in HR analytics?

HR-analytics

Wilt u weten hoe dit kan bijdragen aan meer data-gedreven hr-beleid en betere hr-beslissingen binnen uw organisatie? Dan is deze workshop van aLab echt iets voor u! U leert meer over HR analytics, welke actuele toepassingen er zijn en u krijgt de kans om een eigen onderwerp te behandelen.

Wat is het analytics lab (aLab) van P-Direkt? aLab is een team bij P-Direkt dat als doel heeft HR analytics binnen het rijk te bevorderen. aLab voert onderzoeken uit voor ministeries en ondersteunt lokale onderzoeken. Daarnaast organiseert en faciliteert aLab ook de Rijksbrede HR Analytics community. In deze community komen experts uit het Rijk bij elkaar om kennis uit te wisselen aan de hand van actuele thema’s.

Waarom deze workshop?

Kennis van HR analytics en de toepassing daarvan kan helpen in het data-gedreven maken van hr-beslissingen. Dit kan uw advies als hr-adviseur krachtiger maken. Voor de eerste workshops waren meer geïnteresseerden dan plekken, wat laat zien dat het onderwerp leeft binnen de hr-wereld. Daarom organiseert aLab op maandag 28 september een nieuwe workshop ‘HR analytics in praktijk’.

Wat kunt u verwachten?

In het eerste deel van deze workshop geven HR analyticsspecialisten van aLab een introductie in HR analytics en bespreken zij enkele voorbeelden uit de praktijk.

In het tweede deel van de ochtend worden hr-vraagstukken behandeld die binnen uw organisatie spelen. Met de experts gaat u dieper in op deze vraagstukken en krijgt u inzicht in hoe u het probleem kan vertalen naar een concreet HR analytics onderzoek.

Voorlopig programma ‘HR analytics in praktijk’

14.00 uur – 14.30 uur Introductie in HR analytics

14.30 uur – 14.50 uur HR analytics praktijkvoorbeelden

Pauze

15.00 uur – 16.00 uur hr-vraagstukken voor HR analytics

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor 21 september via het inschrijfformulier. De workshop wordt aangeboden door P-Direkt aan hr-adviseurs en hr-beleidsadviseurs werkzaam binnen het rijk. Deelname aan de workshop is kosteloos.

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter en ons YouTube-kanaal!