Goed geregeld: ouderschapsverlof opnemen

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 8 jaar? Dan kunt u ouderschapsverlof opnemen. Beide ouders kunnen gebruikmaken van ouderschapsverlof. Ook als u een kind wilt adopteren of zorgt voor een stief- of pleegkind dat bij u ingeschreven staat, kunt u hiervoor ouderschapsverlof krijgen.

Ouderschapsverlof - Said met baby

Per kind heeft u recht op één keer ouderschapsverlof (maximaal 26 keer uw wekelijkse arbeidsduur). U bepaalt in overleg met uw manager hoe u het ouderschapsverlof opneemt. U kunt in één keer alle ouderschapsverlofuren opnemen of de opname van de uren over een langere tijd spreiden. Bijvoorbeeld elke week een paar uur. U kunt het verlof opnemen totdat uw kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

Tijdens het ouderschapsverlof wordt een deel van uw salaris doorbetaald. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van het aantal uren ouderschapsverlof dat u in totaal opneemt.

Meer informatie over ouderschapsverlof
Op deze website vindt u alle informatie over ouderschapsverlof op een rij. Hier kunt u ook onze handige interactieve brochure ‘Ik krijg een kind’ downloaden.

U kunt ons tot 22.00 uur ’s avonds bellen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons contactcenter. We zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 22.00 uur op telefoonnummer 088 - 020 08 00 of mail naar contactcenter@p-direkt.nl.

Let op! Bent u vóór 2015 al begonnen met de opname van ouderschapsverlof? Dan gelden er andere regels voor het opnemen van dit ouderschapsverlof.